ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นางจรรญา พลายเพ็ชร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ระบบอินเทอร์เน็ตในโรงเรียน
ดี
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 12/12/2018
ปรับปรุง 01/04/2020
สถิติผู้เข้าชม 82843
Page Views 140696
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแหลมทอง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
2 โรงเรียนวัดยางเกาะ กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
3 โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
4 โรงเรียนบ้านดอนสว่าง กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
5 โรงเรียนบ้านกลอนโด กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
6 โรงเรียนวัดหนองบัว กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย
7 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
8 โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
9 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
10 โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย 0-3454-0151 , 081-9435130
11 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
12 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
13 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
14 โรงเรียนบ้านโป่งโก จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
15 โรงเรียนบ้านหนองกวาง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
16 โรงเรียนบ้านหนองโสน จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
17 โรงเรียนบ้านไทรทอง จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย
18 โรงเรียนบ้านหนองหิน ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
19 โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
20 โรงเรียนบ้านท่าพุ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
21 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
22 โรงเรียนบ้านหนองผู้เฒ่า ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
23 โรงเรียนช่างกลอนุสรณ์ 3 (บ้านหนองหวาย) ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย 0-3451-8058
24 โรงเรียนบ้านเนินไพร ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
25 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
26 โรงเรียนบ้านท่าแย้ ด่านมะขามเตี้ย ด่านมะขามเตี้ย
27 โรงเรียนบ้านหินแด้น หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
28 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
29 โรงเรียนบ้านหนองปากดง หนองไผ่ ด่านมะขามเตี้ย
30 โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ทุ่งทอง ท่าม่วง
31 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม ทุ่งทอง ท่าม่วง
32 โรงเรียนบ้านห้วยนาคราช ทุ่งทอง ท่าม่วง
33 โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง
34 โรงเรียนวีรศิลป์ ท่าม่วง ท่าม่วง
35 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง ท่าม่วง ท่าม่วง 0-3461-1101
36 โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง
37 โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง
38 โรงเรียนอำนวยวิทย์กาญจนบุรี ท่าม่วง ท่าม่วง
39 โรงเรียนยู่เฉียวเซียะเลี้ยว ท่าม่วง ท่าม่วง
40 โรงเรียนโชตินันต์ ท่าล้อ ท่าม่วง
41 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ท่าล้อ ท่าม่วง
42 โรงเรียนวัดท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง
43 โรงเรียนวิสุทธรังษี ท่าล้อ ท่าม่วง
44 โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ท่าล้อ ท่าม่วง
45 โรงเรียนวัดลําสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง
46 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง
47 โรงเรียนบ้านหนองมงคล บ้านใหม่ ท่าม่วง
48 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง
49 โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) บ้านใหม่ ท่าม่วง
50 โรงเรียนบ้านหนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง
51 โรงเรียนบ้านห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง
52 โรงเรียนวัดหนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง
53 โรงเรียนบ้านรางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง
54 โรงเรียนตลาดสํารอง พังตรุ ท่าม่วง
55 โรงเรียนพังตรุราษฏร์รังสรรค์ พังตรุ ท่าม่วง
56 โรงเรียนวัดชุกพี้ ม่วงชุม ท่าม่วง
57 โรงเรียนวัดม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง
58 โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม รางสาลี่ ท่าม่วง 034-510804
59 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม รางสาลี่ ท่าม่วง
60 โรงเรียนบ้านรางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง
61 โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม วังขนาย ท่าม่วง
62 โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) วังขนาย ท่าม่วง
63 โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง
64 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม วังศาลา ท่าม่วง
65 โรงเรียนวัดหนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง
66 โรงเรียนวัดวังศาลา วังศาลา ท่าม่วง
67 โรงเรียนบ้านหนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง
68 โรงเรียนบ้านห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง
69 โรงเรียนวัดอินทาราม(โกวิทอินทราทร) หนองขาว ท่าม่วง
70 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม หนองขาว ท่าม่วง
71 โรงเรียนบ้านรางจิก หนองขาว ท่าม่วง
72 โรงเรียนดิศกุล หนองตากยา ท่าม่วง
73 โรงเรียนบ้านโกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง
74 โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ หนองตากยา ท่าม่วง
75 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง หนองตากยา ท่าม่วง
76 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง
77 โรงเรียนวัดหนองตะครอง หนองตากยา ท่าม่วง
78 โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง 0819424027
79 โรงเรียนวัดหนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง
80 โรงเรียนบ้านดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง
81 โรงเรียนบ้านถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง
82 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง
83 โรงเรียนบ้านเจ้าเณร ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034574204
84 โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ ท่ากระดาน ศรีสวัสดิ์ 034-696076
85 โรงเรียนบ้านปากนาสวน นาสวน ศรีสวัสดิ์ (034) 597057
86 โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว แม่กระบุง ศรีสวัสดิ์ 09-8369166
87 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
88 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
89 โรงเรียนบ้านทับศิลา ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
90 โรงเรียนบ้านช่องกระทิง ช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี
91 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
92 โรงเรียนบ้านหัวหิน ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
93 โรงเรียนวัดบ้านยาง ท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี
94 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
95 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
96 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
97 โรงเรียนวัดพุน้อย บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
98 โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
99 โรงเรียนวัดบ้านเก่า บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
100 โรงเรียนพัฒน์พงศ์ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
101 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว สาขาพุน้ำร้อน บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
102 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
103 โรงเรียนวัดท่าโป๊ะ บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
104 โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี บ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี
105 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
106 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
107 โรงเรียนสิทธิศึกษา บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
108 โรงเรียนถาวรวิทยา บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี 034-511679
109 โรงเรียนเทพมงคลรังษี บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
110 โรงเรียนบวรวิทยาอนุบาล บ้านเหนือ เมืองกาญจนบุรี
111 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
112 โรงเรียนขัยจิตต์วิทยา บ้านใต้ เมืองกาญจนบุรี
113 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
114 โรงเรียนบ้านหัวนา ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
115 โรงเรียนบ้านวังสารภี ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี
116 โรงเรียนบ้านจันอุย ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
117 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
118 โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
119 โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
120 โรงเรียนอนุบาลค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
121 โรงเรียนวัดลาดหญ้า(ลาดหญ้าวิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
122 โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 3 ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
123 โรงเรียนอนุบาลเมฆบัณฑิต ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
124 โรงเรียนบ้านท่าหวี ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
125 โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า(อุดมราษฏร์วิทยา) ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี
126 โรงเรียนวัดเขาน้อย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
127 โรงเรียนบ้านวังด้ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
128 โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
129 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
130 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
131 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
132 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
133 โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก วังด้ง เมืองกาญจนบุรี
134 โรงเรียนบ้านนากาญจน์ วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
135 โรงเรียนบ้านหนองกลางพง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
136 โรงเรียนบ้านวังเย็น วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
137 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
138 โรงเรียนบ้านดงยาง วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
139 โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว วังเย็น เมืองกาญจนบุรี
140 โรงเรียนบ้านพุเลียบ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
141 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
142 โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
143 โรงเรียนบ้านหนองบัว หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
144 โรงเรียนบ้านหัวเขาพุประดู่ หนองบัว เมืองกาญจนบุรี
145 โรงเรียนบ้านวังลาน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
146 โรงเรียนบ้านวังปลาหมู หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
147 โรงเรียนบ้านเขาปูน หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
148 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
149 โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี
150 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
151 โรงเรียนบ้านท่าอ้อ เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
152 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
153 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี
154 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
155 โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
156 โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
157 โรงเรียนกาญจนจินดา แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี
158 โรงเรียนบ้านหนองปลวก แก่งเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี