ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งรายชื่อนักเรียนกลุ่ม A กลุ่ม B และวันเวลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2563 (อ่าน 42) 28 มิ.ย. 63
แบบประเมินเอง สำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 41) 19 มิ.ย. 63
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 428) 31 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อน กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียน (อ่าน 472) 16 พ.ค. 63
แผนผังห้องเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 354) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 485) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 593) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 514) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 480) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 370) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 285) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 274) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 179) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 174) 01 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 1107) 14 เม.ย. 63
เครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 744) 27 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1033) 03 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 624) 17 ธ.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ป.2 - ป.3 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62 (อ่าน 396) 26 พ.ย. 62
ตารางสอบ O - Net (อ่าน 370) 14 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 84) 24 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (อ่าน 789) 26 ส.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 465) 12 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 464) 12 มิ.ย. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 399) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 479) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 488) 09 พ.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 636) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 367) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (หน้า2) (อ่าน 334) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1(หน้า3) (อ่าน 355) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 490) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 415) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 506) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 (อ่าน 1000) 29 ม.ค. 62
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 708) 29 ม.ค. 62