ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งหยุดเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 / 2563 (อ่าน 45) 09 พ.ย. 63
แจ้งรายชื่อนักเรียนกลุ่ม A กลุ่ม B และวันเวลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2563 (อ่าน 87) 28 มิ.ย. 63
แบบประเมินเอง สำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 66) 19 มิ.ย. 63
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 632) 31 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อน กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียน (อ่าน 551) 16 พ.ค. 63
แผนผังห้องเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 427) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 563) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 676) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 597) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 564) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 460) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 321) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 323) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 215) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 217) 01 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 1152) 14 เม.ย. 63
เครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 830) 27 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 1099) 03 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 670) 17 ธ.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ป.2 - ป.3 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62 (อ่าน 470) 26 พ.ย. 62
ตารางสอบ O - Net (อ่าน 439) 14 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 94) 24 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (อ่าน 833) 26 ส.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 520) 12 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 503) 12 มิ.ย. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 430) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 532) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 532) 09 พ.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 687) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 407) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (หน้า2) (อ่าน 373) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1(หน้า3) (อ่าน 395) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 543) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 458) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 560) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 (อ่าน 1044) 29 ม.ค. 62
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 763) 29 ม.ค. 62