ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 190) 27 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 589) 03 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 393) 17 ธ.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ป.2 - ป.3 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62 (อ่าน 222) 26 พ.ย. 62
ตารางสอบ O - Net (อ่าน 155) 14 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 70) 24 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (อ่าน 580) 26 ส.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 317) 12 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 318) 12 มิ.ย. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 284) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 332) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 322) 09 พ.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 478) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 260) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (หน้า2) (อ่าน 239) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1(หน้า3) (อ่าน 252) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 325) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 257) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 365) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 (อ่าน 750) 29 ม.ค. 62
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 541) 29 ม.ค. 62