ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม 2564 (อ่าน 3041) 04 ม.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 2989) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนถาวรวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การหยุดเรียนต่อเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2 (อ่าน 2999) 02 ม.ค. 64
แจ้งหยุดเรียนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ระหว่างภาคเรียนที่ 1 / 2563 (อ่าน 3109) 09 พ.ย. 63
แจ้งรายชื่อนักเรียนกลุ่ม A กลุ่ม B และวันเวลาเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3067) 28 มิ.ย. 63
แบบประเมินเอง สำหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 3047) 19 มิ.ย. 63
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3751) 31 พ.ค. 63
แจ้งเลื่อน กำหนดการจำหน่ายชุดนักเรียน ชุดพละ อุปกรณ์การเรียน/หนังสือเรียน (อ่าน 3587) 16 พ.ค. 63
แผนผังห้องเรียนปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3472) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3608) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3726) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3629) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3595) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3477) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3337) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3334) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3221) 01 พ.ค. 63
ประกาศห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3218) 01 พ.ค. 63
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 4141) 14 เม.ย. 63
เครื่องแบบนักเรียน (อ่าน 3852) 27 มี.ค. 63
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียน (ฉบับแก้ไข) (อ่าน 4124) 03 มี.ค. 63
เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3687) 17 ธ.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ป.2 - ป.3 วันศุกร์ที่ 29 พ.ย.62 (อ่าน 3485) 26 พ.ย. 62
ตารางสอบ O - Net (อ่าน 3453) 14 พ.ย. 62
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 3069) 24 ก.ย. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 (อ่าน 3851) 26 ส.ค. 62
แจ้งหยุดเรียนกรณีพิเศษ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 3534) 12 มิ.ย. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3506) 12 มิ.ย. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 -3 (อ่าน 3422) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 (อ่าน 3538) 09 พ.ค. 62
ประกาศห้องเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 (อ่าน 3541) 09 พ.ค. 62
แจ้งกำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 3707) 26 ก.พ. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (อ่าน 3411) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1 (หน้า2) (อ่าน 3377) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 1(หน้า3) (อ่าน 3399) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 2 (อ่าน 3551) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นอนุบาล 3 (อ่าน 3453) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 3569) 29 ม.ค. 62
ประกาศผลสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 (อ่าน 4052) 29 ม.ค. 62
วันชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนถาวรวิทยา (อ่าน 3779) 29 ม.ค. 62