ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2563
  • โรงเรียนถาวรวิทยา จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย  วิถีการเป็นผู้นำ  การทำงานเป็นหมู่คณะ  และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หน่วยเลือกตั้งที่ 6
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,14:01   อ่าน 107 ครั้ง