ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันศุกร์ที่ 24กรกฎาคม2563 ผอ.จรรญา พลายเพ็ชรรองผู้อำนวยการ สุภาวดี จันทร์สว่าง พร้อมคณะครูนักเรียนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,21:32   อ่าน 266 ครั้ง