ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การจำหน่ายหนังสือ และอุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน รวมทั้งแจกนมให้กับนักเรียนในระหว่างวันที่ 1- 11 มิ.ย.63
ทางโรงเรียนถาวรวิทยา มีจุดตรวจคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิ/วัดไข้ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อทำความสะอาด พร้อมติดสติกเกอร์เมื่อผ่านจุดคัดกรอง เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน ตามมาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2563,11:36   อ่าน 88 ครั้ง